ایران پرسمان

آخرين مطالب

پژوهشگران ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا انديشه

پژوهشگران ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا

  بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
پژوهشگران ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا
١٨٠
١
تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI منتشر شد.
تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای سال 2019 در نظام بین المللی رتبه بندی ESI ( essential science indicators) منتشر شده است. این نظام رتبه بندی یک درصد برتر نظام ISI محسوب می شود.
72 عضو هیئت علمی علوم پزشکی در این فهرست یک درصد برتر پژوهشگران حضور دارند. فهرست بدون رتبه است و تنها بر اساس شاخص اچ ایندکس (H-Index) مرتب شده است.
جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور
ردیف نام مرکز رشته مرتبه علمی مقالات
1 رضا ملک زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
2 محمد عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی
3 فریدون عزیزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
4 امیرحسین صاحبکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری دارویی
5 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
6 فرشاد فرزادفر دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
7 رویا کلیشادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متخصص کودکان
8 باقر لاریجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
9 نیما رضایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی
10 حسین حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروشناسی
11 احمد اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم تغذیه
12 شاهین آخوندزاده بستی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم اعصاب
13 امیرحسین محوی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
14 مصطفی قربانی دانشگاه علوم پزشکی البرز دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
15 نضال صراف زادگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
16 علی منتظری جهاد دانشگاهی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
17 علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی
18 لیلا آزادبخت دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم تغذیه
19 علی نخودچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
20 مازیار مرادی لاکه دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
21 صدف قاجاریه سپانلو دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی پژوهش محور
22 رسول دیناروند دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
23 حسین بهاروند جهاد دانشگاهی دکتری تخصصی زیست شناسی
24 علیرضا استقامتی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
25 پروین میرمیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی علوم تغذیه
26 امیر کسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی
27 فاطمه اطیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
28 محمدرضا زرین دست دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم اعصاب
29 ابوالقاسم جویبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی
30 احمدرضا دهپور دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروشناسی
31 سیدرضا مجدزاده دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
32 کاظم محمد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی
33 اصغر آقامحمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص کودکان
34 محمد رمضانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی
35 ژاله ورشوساز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
36 مهرداد ایرانشاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: فارماکوگنوزی
37 محمودرضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
38 محمدعلی صحرائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس
39 خلیل آبنوس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی
40 محمدعلی ابراهیم زاده معبود دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی
ادامه جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور
ردیف نام مرکز رشته مرتبه علمی
41 محمدرضا مسجدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص بالینی بیماری‌های ریه استاد
42 وفا رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص جراحی مغز و اعصاب استاد
43 حمید آسایش دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد پرستاری مربی
44 نوشین محمدی فرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی علوم تغذیه استادیار
45 مهدی محبعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی انگل‌شناسی پزشکی استاد
46 هادی ولیزاده ایلخچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس
47 غلامرضا روشندل دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار
48 ابوالفضل اکبرزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی دانشیار
49 محمدحسین بسکابادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی فیزیولوژی استاد
50 سیدناصر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی استاد
51 محمدحسین قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی استاد
52 مهدی یاسری دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی دانشیار
53 حمید احمدیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فلوشیپ ویتره و رتین (شبکیه) استاد
54 مسعود یونسیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استاد
55 سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
56 بابک عشرتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار
57 حسین پوستچی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار
58 آرش رشیدیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت استاد
59 حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس دانشیار
60 حمید بدلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشیار
61 سعید صفیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار
62 فرزاد کبارفرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد
63 محمدتقی هدایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی
64 احمدعلی عنایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی
65 داود خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار
66 مریم بعیری دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی
67 سیدآرش طهرانی بنی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
68 نادر جهان مهر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
69 شیرین جلالی نیا وزارت بهداشت دکتری تخصصی پژوهش محور استادیار
70 محبوبه پارسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی استادیار
71 نیلوفر پیکری وزارت بهداشت دکتری تخصصی پژوهش محور استادیار
72 مهدی مهدوی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت
بر اساس این فهرست که از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تهیه شده است سهم دانشگاه های علوم پزشکی از این 72 نفر، 68 نفر است که از این تعداد دانشگاه علوم پزشکی تهران با 33 نفر دارای بیشترین پژوهشگر پر استناد است. 4 نفر در جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت حضور دارند.
پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار دارند.
در تفکیک میان علوم پایه و علوم بالینی 13 نفر در بخش بالینی، 39 نفر در دکتری تخصصی و 20 نفر در دکتری تخصصی داروسازی در میان این پژوهشگران حضور دارند.
از میان پژوهشگران برتر، 8 نفر در مرتبه علمی استاد ممتاز، 39 نفر در مرتبه علمی استاد، 11 نفر در مرتبه علمی دانشیاری، 13 نفر در مرتبه استادیاری، یک نفر مربی هستند.
از میان 72 پژوهشگر برتر پر استناد 12 نفر زن و 60 نفر مرد هستند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اختاپوسی عجیب در عمق اقیانوس چرا باعث تعجب دانشمندان شد؟

نامزدهای دور اول جایزه دسامبر 2019 معرفی شدند

عجیب و غریب‌ترین ستاره هایی که تاکنون کشف شده‌اند

حذف طعم تلخ «شکر گیاهی» با فناوری نوین

عجیب و غریب‌ترین ستارهایی که تاکنون کشف شده‌اند

بلندترین کوه جهان در یک سیاره فضایی

استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد اندام پروتزی

دو خط کتاب/ عقایدی که هیچ وقت از ذهن ما پاک نمی شوند

استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد بازوی مصنوعی

معرفی بهترین کتابخانه جهان در سال 2019

دو مأموریت ناسا برای کاوش در سرشت بنیادین فضا

بخشی از کتاب/ چیزی جز یک مشت خاطره خاک گرفته از روزگارمان باقی نمانده

کاهش پدیده وارونگی هوا در فصل سرما با نانوکاتالیست ایرانی

چگونه رادارهای کوانتومی جنگ های هوایی آینده را تغییر خواهند داد؟

یک کتاب خوب/ بهترین دارو خود شما هستید

ایده آسانسور فضایی کِی عملی می شود؟

رقابت عکاسی «میراث آسمان» برگزار می‌شود

شاعرانه/ منتظر آفتاب بودیم و نیامد!

تشخیص اوتیسم در زنان مشکل‌تر است

بخشی از کتاب/ بگو که می‌فهمی همه‌ی این‌ها برای توست

سرنشینان بعدی ایستگاه فضایی بین‌المللی در تدارک سفر به فضا

بخشی از کتاب/ می شود به تاریخ اعتماد کرد؟

شاعرانه/ ای عشق همه بهانه از توست

اعلام پر‌فروش‌ترین‌های کودک و نوجوان در طرح تابستانه کتاب 98

حذف آلاینده‌ها از محلول‌های آبی و پساب‌های صنعتی ثبت اختراع شد

رفتاری که عمر شما را زیاد می‌کند

اعلام پر‌فروش‌ترین‌های کودک و نوجوان تابستانه کتاب 98

سیارکی که قرار بود دیروز با زمین برخورد کند، چه شد؟!

پرتاب نخستین ماهواره با هوش مصنوعی طی چند ماه‌ آینده

دنباله «سرگذشت ندیمه» رکورد «هری پاتر» را می‌شکند؟

دو خط کتاب/ اول از همه عشق را به خودت بدهکاری

جدیدترین عکس از سیاره زحل رونمایی شد

کهکشان کم نور در صورت فلکی «نهنگ»

آیا احتمال وجود حیات در خارج از منظومه شمسی هست؟

آسانسور فضایی را فراموش کنید!

غلط ننویسیم، واژه‌ای به نام «گنج‌العرش»!

120 سال از زادروز شمعِ فروزانِ ادبیات فارسی گذشت

میدان مغناطیسی خورشید چه تأثیری بر دمای سطح زمین دارد؟

دانشمندان بازی قایم موشک را به موش‌ها یاد دادند

محقق ایرانی بازوی رباتیک با دقت دست انسان ساخت

کمک 18 میلیون دلاری نویسنده «هری پاتر» در راه بیماری ام.اس!

ارسال DNA به ماه با 99 دلار!

دستکاری ژنتیکی پشه در برزیل فاجعه آفرید

آیا سیاه تر از سیاهی رنگی هست؟

یک ایرانی برنده جایزه «شوخی با نوبل» شد

اقتباس از آثار سطحی آمریکایی به جای شاهنامه

در سیارات دیگر منظومه شمسی انسان چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟

شاعرانه/ عمر مردی که دریا و شهر را یکسان دوست داشت در جاده گذشت

دو خط کتاب/ خوبی ها کنار بدی ها معنا می یابند

اختراع جدید؛ با کمک گرما تلفن همراهتان را شارژ کنید