ایران پرسمان
پزشکی که نوزاد تازه متولد شده را برای هزینه بیمارستان فروخت!
شنبه 9 اسفند 1399 - 11:25:57
ایران پرسمان - ایران / پزشک پاکستانی که یک نوزاد را به جای هزینه بیمارستان تصاحب کرده و فروخته بود، دستگیر شد.
به گزارش رسانه‌های این کشور، وقتی مادر این نوزاد وضع حمل کرد پدر خانواده نتوانست هزینه‌های بیمارستان را پرداخت کند ،به همین خاطر یکی از پزشکان بیمارستان به زوج جوان پیشنهاد کرد برای پرداخت هزینه بیمارستان فرزند خود را بفروشند، اما والدین حاضر به انجام این کار نشدند، بنابراین مادر ترخیص، اما نوزاد در بیمارستان نگهداری شد تا زمینه برای فروش این نوزاد توسط پزشک آن هم بدون اجازه والدینش فراهم شود. مادر و پدر این نوزاد بعد از آنکه متوجه این کار شدند به پلیس شکایت کردند، پزشک هم بعد از دستگیری اعتراف کرد کودک را به مردی به نام فیصل فروخته است. بنابراین گزارش ،بیمارستان والدین نوزاد را مجبور کرده تا از شکایت خود از این پزشک صرف نظر کنند.

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/261144/پزشکی-که-نوزاد-تازه-متولد-شده-را-برای-هزینه-بیمارستان-فروخت!
بستن   چاپ