ایران پرسمان
بخشی از کتاب/ من دوتا مغز دارم؛ یکی متجدد و مدرن، اون یکی عقب مونده و سنتی
سه شنبه 12 اسفند 1399 - 17:03:00
ایران پرسمان - آخرین خبر /من دوتا مغز دارم؛
یکی متجدد و مدرن،
اون یکی عقب مونده و سنتی.
اونی که مدرنه به آزادیت احترام میزاره،
از گذشت و بزرگواریش سرمسته،
با ظرافت از خودش شعور و درک نشون میده.
اما اون یکی میخواد فقط مال من باشی،
حاضر نیست با کسی شریک بشه. 
این منم ژیل!
حتی با کلاس‌های فشرده و با دو هزارو پونصد سال تعلیم و تربیت
نمی‌تونی از عشق،
این جنبه‌ی حیوونی و غریزیش رو جدا کنی...
‏ خرده‌جنایت‌های زن و شوهری
اریک‌امانوئل اشمیت 

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/262430/بخشی-از-کتاب--من-دوتا-مغز-دارم؛-یکی-متجدد-و-مدرن،-اون-یکی-عقب-مونده-و-سنتی
بستن   چاپ