ایران پرسمان
ناسا فرصت ارسال نام‌تان به مریخ را تمدید کرد
سه شنبه 12 اسفند 1399 - 17:03:36
ایران پرسمان - ایسنا /مریخ نورد "استقامت" که در اواخر ماه فوریه بر سطح مریخ نشست با خود حدود 11 میلیون نام افراد از سراسر جهان را به سیاره‌ی سرخ برد. اگرچه این عدد بسیار بزرگ است اما به نظر می‌رسد هنوز افرادی هستند که از این سفر جا مانده‌اند.
به نقل از ، ناسا پورتال "اسمت را به مریخ بفرست" را دوباره بازگشایی کرد تا افراد برای سفر بعدی مریخ اسمشان را ثبت کنند.
ناسا توضیح می‌دهد از زمانی که فرصت مریخ 2020 به پایان رسیده تعداد زیادی ابراز علاقه کردند تا اسمشان را به مریخ بفرستند. ما می‌خواهیم به آن دسته از کسانی که نتوانستند اسمشان را توسط مریخ‌نورد "استقامت" به مریخ بفرستند فرصت دوباره بدهیم تا با ماموریت بعدی این کار را انجام دهند.
هنوز مشخص نیست ماموریت بعدی چه زمانی انجام شود و یا این ماموریت به چه شکلی باشد اما نام شما می‌تواند در این سفر باشد و در کنار نام بیش از 10 میلیون نفری که تاکنون ثبت‌نام‌ کرده‌اند بر روی یک میکروچیپ قرار گیرد. همانگونه که اسامی همراه "استقامت" به مریخ رفتند. 3 میکروچیپ شامل اسم 10.9 میلیون نفر همراه "استقامت" بود این افراد از ناسا کارت پرواز نیز دریافت کردند. همچنین بر روی این میکروچیپ‌ها نوشته‌های 155 فینالیستی که برای مریخ‌نورد نام انتخاب کردند از جمله برندگان این رقابت یعنی انتخاب کنندگان نام‌های "استقامت" و "نبوغ" وجود دارد.
ثبت نام رایگان است و فقط باید نام، نام کشور، کد پستی و ایمیل‌تان را بنویسید. این نام‌ها به طور عمومی منتشر نخواهند شد.

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/262447/ناسا-فرصت-ارسال-نام‌تان-به-مریخ-را-تمدید-کرد
بستن   چاپ